Malmin sairaala Pietarsaaressa

Tarkoitus

Säätiö edistää korkeampaa opetusta, kansansivistystä, yleishyödyllisiä laitoksia sekä tutkimusta jakamalla apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille tai organisaatioille.


Apurahat jaetaan joka toinen vuosi tieteelliseen tutkimukseen (parillisina vuosina, esim. 2022, 2024, 2026 jne.), joka toinen vuosi kansansivistystä edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin (parittomina vuosina, esim. 2023, 2025, 2027 jne.).

Yleiset ohjeet vuodelle 2022

Vuonna 2022 jaetaan yhteensä 1 miljoona euroa tieteelliseen tutkimukseen. Apurahat on tarkoitettu vähintään maisterin tai vastaavan tutkinnon suorittaneille henkilöille. Työskentelyapurahoja myönnetään korkeintaan puoleksi vuodeksi. Puolen vuoden apuraha on 13 000 euroa väitöskirjan tekijöille ja 15 000 euroa postdoc-tutkijoille; lyhyemmät työskentelyapurahat ovat vastaavasti pienempiä. Tutkimusapuraha haetaan aina henkilökohtaisesti.

Hakuaika on 01.-30.04.2022.
Hakemukset laaditaan ja lähetetään sähköisessä muodossa tämän verkkopalvelun kautta (- Haku), myös kaikki liitteet lähetetään sähköisinä liitetiedostoina (lyhyt, korkeintaan 4-sivun mittainen tutkimussuunnitelma, budjetti, CV). On erittäin toivottavaa, että hakija nimeää
sähköpostiosoitteineen 1-3 lausunnonantajaa, joille järjestelmä automaattisesti lähettää lausuntopyynnön.

Luettelo myönnetyistä apurahoista julkaistaan säätiön verkkosivulla 1.7.2022, jolloin lähetetään saajille ilmoitus myös kirjeitse. Ennakkotietoja myöntöpäätöksistä ei anneta.