Malmin sairaala Pietarsaaressa

Tarkoitus

Säätiö edistää korkeampaa opetusta, kansansivistystä, yleishyödyllisiä laitoksia sekä tutkimusta jakamalla apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille tai organisaatioille.


Apurahat jaetaan joka toinen vuosi tieteelliseen tutkimukseen (parillisina vuosina, esim. 2022, 2024, 2026 jne.), joka toinen vuosi kansansivistystä edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin (parittomina vuosina, esim. 2023, 2025, 2027 jne.).

Yleiset hakuohjeet vuodelle 2023

Vuonna 2023 jaetaan yhteensä €1 miljoona apurahoina yksityishenkilöille, järjestöille, työryhmille tai verkostoille kansansivistystä edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Apurahan suuruus on keskimäärin noin 3 000 €. Vuoden 2023 apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä tieteellisiin tutkimushankkeisiin, esimerkiksi väitöskirjatyöskentelyyn.

Hakuaika on 01.-30.04.2023.
Hakemukset liitteineen (lyhyt projektisuunnitelma, budjetti, vastuuhenkilön CV) lähetetään sähköisessä muodossa säätiön verkkopalvelun kautta
(- Haku). Luettelo myönnetyistä apurahoista julkaistaan säätiön verkkosivulla 1.7.2023 ja niistä ilmoitetaan saajille myös kirjallisesti. Ennakkotietoja myöntöpäätöksistä ei anneta.