Malmin sairaala Pietarsaaressa

Tarkoitus

Säätiö edistää korkeampaa opetusta, kansansivistystä, yleishyödyllisiä laitoksia sekä tutkimusta jakamalla apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille tai organisaatioille.

Apurahat jaetaan joka toinen vuosi tieteelliseen tutkimukseen (parillisina vuosina, esim. 2020, 2022, 2024 jne.), joka toinen vuosi kansansivistystä edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin (parittomina vuosina, esim. 2021, 2023, 2025 jne.).

Yleiset hakuohjeet vuodelle 2021

Vuonna 2021 jaetaan yhteensä 800 000 euroa apurahoina yksityishenkilöille, järjestöille, työryhmille tai verkostoille kansansivistystä edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tällä kertaa kannustamme erityisesti hakemuksiin, jotka mahdollistavat uuden alun kulttuurielämyksille ja kansalaisaktiviteeteille pandemian jälkeen. Vuoden 2021 apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä tieteellisiin tutkimushankkeisiin, esimerkiksi väitöskirjatyöskentelyyn.

Hakuaika on 01.-30.04.2021.

Hakemukset liitteineen (lyhyt projektisuunnitelma, budjetti, vastuuhenkilön CV) lähetetään sähköisessä muodossa säätiön verkkopalvelun kautta
(- Haku). Luettelo myönnetyistä apurahoista julkaistaan säätiön verkkosivulla 1.7.2021 ja niistä ilmoitetaan saajille myös kirjallisesti. Ennakkotietoja myöntöpäätöksistä ei anneta.