Anders Ahlbäck

Anders Ahlbäck on historian yliopistolehtori Tukholman yliopistolla ja pohjoismaisen historian dosentti Åbo Akademilla. Hänen tutkimuksensa koskevat erityisesti sotalaitoksen yhteiskunta- ja sukupuolihistoriaa 1800- ja 1900-lukujen Pohjoismaissa. Ahlbäck johtaa tutkimusprojektia Suomen ruotsinkielisten antifasismista 1920–1950-luvuilla. Hän on myös tutkinut suomalaista tieto- sekä yliopistohistoriaa.