Myönnetyt apurahat

2015

Otto A. Malmin lahjoitusrahasto 2015

Myönnetyt apurahat 2015 (kansansivistystä edistäviin sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin)

Alla mainittujen, kesäkuussa hakemusten perusteella jaettujen apurahojen lisäksi säätiö lahjoitti syyskuussa 100.000 euroa Punaiselle Ristille Suomeen tulleiden pakolaisten auttamiseksi 


AAPO AAPRO 3.000

Tampereen teknillinen yliopisto / Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen.


INKA ACHTE 2.000

Helsinki ja Mumbai / Boys Who Like Girls- dokumenttielokuvan kehittämiseen


AD ASTRA I HELSINGFORS R.F. 5.000

Helsingfors och Stockholm / Dialogprojektet "Tillsammans för Finland!"


KIRSI ALASTALO 4.000

Helsinki / Selkokirjallisuuden käytön lisääminen muistisairaiden vanhusten ryhmissä


KRISTOFFER ALBRECHT 3.000

Ingå och Helsingfors / Nyutgåva av Göran Schildts Önskeresan


ALUMNIPULS - FÖRENINGEN FÖR PSYKOLOGER FRÅN ÅBO AKADEMI RF, 1.500

Åbo / De sjätte finlandssvenska psykologdagarna 1-2.10 2015 i Åbo


ARBETSGRUPP BENGT LILLHANNUS 1.000

Kristinestad / Dokumentering av mästerspelmannen Bengt Lillhannus.


ARBETSGRUPP PROST & GRÖNROOS 2.000

Finland / Föreställningen "En rocklektion på svenska" i finska högstadier/gymnasier


ARBETSGRUPPEN FÖR ÅBO POESIDAGAR 2016 2.000

Åbo med omnejd / För delfinansiering av tionde årgången av Åbo poesidagar


BILDNINGSALLIANSEN RF 4.000

hela Svenskfinland / Bildning för alla - samarbetsprojekt med gymnasier och universitet


HANNA BONDSDORFF (Arbetsgrupp) 2.000

STOA, Luckan, Caisa, Tryckeriteatern, Ritz Vasa mfl... / För repetitionsutrymme, utrustning och arvoden.


CAMILLA BACKLIN-BJÖRKQVIST OCH MARTINA UTHARDT 1.500

Utgivning av en fiskreceptbok på inhemska fiskarter


CHYDENIUS-INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY. 7.000

Karleby och Borgå / Vetenskaplig utgåva av Anders Chydenius samlade skrifter


DE UNGAS VÄNNER I HÖGSÅRA R.F. 1.000

Högsåra / Reparation och underhåll av föreningshuset Sunnanland


DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I VASANEJDEN R.F. 1.000

Vasa med omnejd / Anordnande av dansgala för personer med utvecklingsstörning


JOHANNA OCH MALOU DIKERT OCH ZILLIACUS 3.000

Helsingfors och Stockholm / Webb-baserad julkalender december 2015.


DONNER PRODUCTIONS OY 5.000

Helsingfors / Kollektiv dagbok för åren 1917-1918


JOHAN DONNER-AMNELL 3.000

Stockholm, Helsingfors och Berlin / Arkivarbeten i samband med skönlitterärt verk


DUV I MELLERSTA NYLAND/DUVTEATERN 5.000

Helsingfors / För DuvTeaterns verksamhet 2015-2016


LILLEMOR EDÉN 250

Arbis-kurs i spanska för att stöda arbetet som guide i Helsingfors


EKENÄSSÄLLSKAPET R.F. 2.000

Raseborg / För Bokkalaset i Ekenäs 2015


ESTRAD EVENEMANG R.F. 4.000

Finska skolor på finska orter / För en turné med språkkonserter för finska 6-12-åringar


ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDISTYS RY 2.000

Seinäjoki / Nuorille suunnatun 3D-peliohjelmointikurssin kehittäminen


EYP-FINLAND RY 4.000

Neljä kolmipäiväistä nuorten konferenssia (parlamenttisimulaatioita)


FINFAMI POHJANMAA RY, FINFAMI ÖSTERBOTTEN RF 1.500

För rekreationsverksamhet för anhöriga till någon som lider av psykisk ohälsa.


FINLANDS RÖDA KORS, VASA SVENSKA AVDELNING 500

Mickelsörarnas Naturstation, Vörå / Ungdomsläger för 40 ungdomar i åldern 13-16 år


FINLANDS SVENSKA TALTIDNINGSFÖRENING RF 3.000

Svenskfinland / För produktion och utgivning av lokala talböcker 


FINSKA KEMISTSAMFUNDET - SUOMEN KEMISTISEURA RF 3.000

m/s Viking Gabriella / De Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna 2015


FLYKTINGVÄNNERNA R.F. 5.000

Verksamhetslokalen "Capella Nova" Oravais

Stöd- och hjälparbete bland asylsökande och invandrare med särskilda behov


FOLKETS BILDNINGSFÖRBUND R.F. 3.000

Åbo och internet

För FBF:s filosoficafé i Åbo och för att digitalisera FBF:s folkbildningsverksamhet


OLOF FORSS 5.000

Jakobstad / Tvåspråkigt programutbud under Jakobs Dagar 19-25.7.2015


FRANCK MEDIA 5.000

Helsingfors / Dokumentärfilm om svenska språkbad i finska skolor


FÖRENINGEN BRAGE I HELSINGFORS 2.000

på Brage i Helsingfors och hos formgivare med bas i Vasa

För gradering och rekonstruktion av mönster för österbottniska kvinnofolkdräkter


SOCIOLOGISTUDERANDE VID SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN VID HU 500

Föreningens verksamhet


FÖRENINGEN GRANSKAREN RF 5.000

Åbo / För fortsatt utgivning av Finsk Tidskrift samt kulturseminarium


FÖRENINGEN KULTURKARNEVALEN RF 3.000

Vasa och Helsingfors

För ungdomsevenemanget Kulturkarnevalen 2015 som arrangeras i november i Kimitoön


FÖRENINGEN LUCKAN R.F. 3.000

Huvudstadsregionen samt delvis nationellt

För Luckans verksamheter som främjar kultur, folkbildning och allmänt väl


FÖRENINGEN PENSIONÄRSHEMMET I TERJÄRV R.F. 3.000

Kronoby / Byggande av en sinnenas trädgård, Gerdas Oas, på Pensionärshemmets tomt.


GARANTIFÖRENINGEN FÖR NYA ARGUS RF 5.000

Helsingfors/Åbo / För fortsatt utgivning av kultur- och samhällstidskriften Nya Argus


RENÉ REINHOLD GOTHÓNI 2.000

Helsingfors / Cd-skiva "Nu är jag fri", musikalisk stomme för musikteater för nyblivna pensionärer


JUKKA HAKALA 3.000

Helsinki / Tulevaisuuden viestintätaidot -kirjahanke. Apuraha luovaan kirjoitustyöhön.


HANDLAGET RF 2.000

Petalax/Vasa / För nytryck av barnboken Flip flop och nya tecken till teckenbanken


OTSO ILMARI HARJU 3.000

Delhi (Indien), Malmö (Sverige), tryck i Krakow (Polen)

För en svensk-engelsk journalistisk bok om feminism i Indien (tills. med Natha Wahlang)


HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP RF 4.000

Backasbrinkens simhall / Skolning av instruktörer inom simundervisningen


HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HISTORIAN YSTÄVÄT RY 2.000

Helsinki


HELSINKIMISSIO RY - HELSINGFORSMISSION RF 4.000

Helsingfors / För svenskspråkig volontärverksamhet för ensamma seniorer


HISTORIEÄMNET OCH KLEIO, ÅBO AKADEMI 3.000

Åbo, resa /Studieresa till södra Östersjö-området våren 2016 för studenter i historia 


HISTORISKA SAMFUNDET I ÅBO R.F. 500

Åbo Akademi / Nätpublikation om historisk forskning på student- och doktorandnivå


HUGO OCH MARIA WINBERGS STIFTELSE 2.000

Behandlingsrum för äldre


REIJO HÄGGMAN 430

ICT-hjälpmedel för rörelsehindrad äldre person


PIA INGSTRÖM 2.000

Bok om Istanbul


IRTI HUUMEISTA RY 4.000

Koko Suomi / Huumeiden käytön ennaltaehkäisy, käyttäjien ja läheisten tukeminen


JAKOBSTADS MUSEUM 3.000

För bok "Fregattskeppet Concordias färd till Batavia 1782-1785" av Jan Kronholm


JAKOBSTADS MUSEUM, ARBETSGRUPP FÖR BOTTNISK KONTAKT 4.000

Jakobstads museum / Bottnisk kontakt VXIII i Jakobstad (Sjöhistoriskt seminarium)


JAKOBSTADSNEJDENS DÖVA RF 1.700

Jakobstad / Underhåll av sommarvillorna på Solsand samt resekostnader


JAKOBSTADS SINFONIETTA 5.000

Jakobstad / Kammarmusikfestivalen RUSK i Jakobstad den 16-21.11.2015


JAN JOHANSSON 3.000

Invalidiliiton keskustoimisto / Kirja aiheesta Suomalainen yhteiskunta ja vammaisuus


JÄÄNREUNAN KANSAT -HANKE 5.000

Helsinki / Hankkeen päätösfestivaalin toteuttaminen tammikuussa 2016 Helsingissä


KAINUU-PROJEKTI 2.500

Kainuu / Viiden valokuvaajan Kainuu-projektin näyttelyvedoksiin.


LAURI KALLIO 4.000

Helsinki / J.V. Snellmanin (1806-81) filosofiaa käsittelevä suomenkielinen tietokirja


JUUSO KEKKONEN 2.500

Yläkoulut Uudellamaalla / Koulukiertue: Outo homo menee kouluun -esitys


KESKI-UUDENMAAN NUORISOASUNTOYHDISTYS 4.000

Kerava / Nuorten asunnottomien yön tapahtuman järjestäminen Keravalla.


KHAOS PUBLISHING 3.000

Helsingfors & online / Nätportal för distribution av självständiga publikationer


KLEZMER FÖR UNGA 2.000

Weimar och Helsingfors / För att delta i sommarverkstad i Weimar och sprida klezmermusik bland unga i Helsingfors


KRISTINA KLINGENBERG 1.000

Gamlakarleby / FN-dagens sångkavalkad 24.10 med invandrargrupperna i Karleby stad


KOLTTAKULTTUURISÄÄTIÖ 4.000

Turku / Kolttasaamelaisen kulttuurin esittely Turun kansainvälisillä kirjamessuilla 2015


KONSERTTIKESKUS RY 3.000

Koulut ja kulttuurikeskukset ympäri Suomea / Soiva metsä - Sibeliuksen jalanjäljissä-kiertueet keväällä 2016


JULIA KORKMAN 5.000

Arbetsvistelse vid UNICEFs forskningscentrum Innocenti i Florence, Italien


LAURA KOSONEN 3.000

Opaskirja Jokanaisen matkaopas synnytykseen ja sieltä takaisin


MEERI KOUTANIEMI 2.000

Oulu / Naisten ympärileikkausta käsittelevän valokuvanäyttelyn "Vaihtoehto" järjestämiseen Suomessa.


KULTTUURI- JA USKONTOFOORUMI FOKUS RY 2.000

Kokoomateos Suomen uskonnollisesta ja katsomuksellisesta monimuotoisuudesta


KYRKOSUNDSSKÄRS  PENSIONÄRSBOSTADSSTIFTELSE 2.500

Hitis, Kimitoön / Förbättring av akustiken i matsalen i servicehemmet Solglimten.


MARIANNE KÄCKO 2.000

Barnpedagogisk bok "Att fostra med hjärtat"


LAPIN YLIOPISTO 5.000

Lapin yliopisto / Tieteellisen tutkimuksen esittäminen taiteen keinoin


SEIJA LAPPALAINEN 3.000

Avoimet ja Ikäihmisten yliopistot sekä työväenopistot Etelä- ja Keski-Suomessa

Helsingin yliopiston merkitys musiikkielämälle 1640-2015. Esitelmäsarjan toteuttaminen.


LAPPFJÄRDS MANSKÖR R.F. 800

Lappfjärds kyrka / Gratis julkonsert för allmänheten.


ILDIKÓ LEHTINEN 3.000

Helsinki-Pietari (Venäjä) / HY:n kansatieteen opetusta täydentävä tutkimusmatka Pietarin museoihin


MAGNUS LONDEN 3.000

Helsingfors / För vandringsutställningen Come to Finland - off the Beaten Track


LOVIISAN MERENKULKUHISTORIAN SÄÄTIÖ 5.000

För att hålla museibyggnaden i skick utvändigt och invändigt


LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO 3.000

Helsingin yliopisto / Showroom for the Fossils of Alexander von Nordmann (1803-1866)


MAINOSTOIMISTO VALO OY 3.000

Messukeskus, Helsinki / EcoDesign-näyttelyn järjestäminen


MATHJÄLP RUOKA-APU RF 1.000

Karisvägen 18 / Hyres- samt elkostnad för lokal för gratis utdelning av insamlad mat


ILONA METTIÄINEN 2.000

Rovaniemi / Nanoq-valokuvanäyttelyn järjestäminen Arktikumissa


ARASH MIRHASHEMI 2.100

University of Eastern Finland Joensuu / Restoration of a cultural heritage collection of church icons with novel spectral imaging techniques


MUSEORAUTATIEYHDISTYS RY 3.000

Jokioinen / Historiallisen matkustajavaunun replikan rakentaminen 


NAVIGATIONSSÄLLSKAPET I FINLAND R.F 3.000

Helsingfors / För att upprusta och modernisera skolningsfartyget m/s Navis


JOUNI NIEMINEN 3.000

Ekosysteemiajattelun kehitystä käsittelevän kirjan kirjoittaminen


NORR OM STAN RF 2.000

Helsingfors / För ungdomsmusikal i Åshöjdens skola läsåret 2015-2016


NY TID / TIGERTEXT AB 2.500

Helsingfors / För skrivkurs för akademiker


NYKARLEBY STAD, KULTUR & FRITID 3.000

Ljusvandring på barnkonventionens dag inspirerad av Topelius Vintergatan


NÄRPES 4H 2.000

Arbetsförmedling mellan hushåll och ungdomar samt introduktionsutbildning


OSTROBOTHNIA AUSTRALIS R.F. 3.000

Tritonia och OA (Österbottens museum) / Katalogisering av Bror Petterssons boksamling och OA:s herbariesamling


MERJA PALIN 3.000

HY:n Luonnontieteellinen Keskusmuseo / Eläinaiheinen piirustuspajatoiminta


OSMO PENNA 2.000

Lahti / Isovanhemman kielletyt tunteet -kirjan kuvitus ja taitto


PIETARSAARENSEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOUSIKOLLEGIO 3.500

Pietarsaari / Oppilaskontrabassojen (2kpl) hankkiminen musiikkiopiston käyttöön


TERHI PIISPA-HELISTEN 3.000

Suomen Hippos Ry:n arkisto, Espoo / Suomenhevosten kantakirjaustietojen digitointi


PIRKANMAAN ALLERGIA- JA ASTMAYHDISTYS RY 3.000

Anafylaksian hoito -opetusvideoon ruotsinkielinen tekstitys ja julkaisu netissä


PIXNE KAMRATFÖRENING RF 1.000

Stödjande eftervård för missbrukare som genomgått behandling på Pixnekliniken.


POHJOIS-KARJALAN ALUEELLINEN ELOKUVAYHDISTYS RY 2.000

Joensuu, verkkovälitteisesti koko maailma / Kansainvälinen Viscult -elokuvafestivaali 


POSTIMUSEO-SÄÄTIÖ 3.000

Tampere / Tietokannan luominen luovutetun Karjalan postitoimipaikoista


ANJA PRIMETTA 3.000

Savo, Satakunta / Tietokirja globaalista elintarvikeväärennösbisneksestä 


NINA PROJECT LIV RF. 3.000

Hela Svenskfinalnd / Skapa glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer.


VÄNSTUGAN SVALBOET PSYKOSOCIALA FÖRENINGEN SVALAN R.F. 1.000

Närpes / Utökande av verksamhet vid en lättillgänglig mötesplats med ett uterum


PSYKOSOCIALA FÖRENINGEN SYMPATI 1.000

Stöd till människor som lider av psykisk ohälsa och deras anhöriga.


PÖRKENÄS-SÄLLSKAPET R.F. 5.000

Pörkenäs lägergård / För ytrenovering i logementet. 


BYGGNADSTRADITIONENS VÄNNER RAKENNUSPERINTEEN YSTÄVÄT RY 5.000

Iso-Puolala, Turku / Historiallisen kaupunkitalon palapeltikaton entisöinti- ja kunnostus


Filosofian tohtori PERTTI RANTA 3.000

Helsingin yliopisto / Yleistajuinen tietokirja "Vieraslajit ja tulokkaat Suomen luonnossa"


RANTASALMEN PUHALLINORKESTERIYHDISTYS 3.000

Putkikellojen hankinta


RESURSCENTER F. MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK I SKOLAN 5.000

Centret för livslångt lärande vid ÅA samt två skolor 

Utveckling av vetenskapsklubbar för skolornas eftermiddagsverksamhet


ELLI RINTALA 2.000

Koillisväylästä kertovan dokumenttielokuvan kehittelytyöhön


EERO SALMINEN 4.000

Åbo Akademi / Biomassan jalostaminen biopolttoaineiksi ja kemikaaleiksi 


TIINA-MAILA DELILA SANDBERG 3.000

Helsinki / Kokkiohjelma nuorille YouTube-kanavana, 20 jaksoa 20 reseptiä


JOHAN SANDÅS 3.000

Ljudkonstverk i Jakobstads museum aug-sept.SEXPO-SÄÄTIÖ 6.000

Helsinki / Suomalaisen seksuaalipolitiikan nykytilan kartoittaminen seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi


SKÄRGÅRDSTEATERN/ARBETSGRUPP 2015 1.000

Nylands, Åbolands och Ålands skärgård / Sommarturné 2015: "Karlas krambambuli"


SLOW FOOD OSTROBOTHNIA 2.000

Korsholm, Vasa / Workshoppar för skolbarn: lokalt matkulturarv och ekologiskt jordbruk


TIMO SOIKKANEN 2.000

Turku / Suomen kautta kotiin. Saksalaissotilaan tie 1914-1918


SPRÅKCAMPUSET VID JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET 2.000

För att anordna språkcampusseminariet "Svenska i det flerspråkiga Finland"


STATIONENS BARN R.F. 5.000

För att fortsätta med den svenskspråkiga Friends-verksamheten.


STIFTELSEN FÖR MIGRATIONSINSTITUTET 5.000

Kronoby / Seminarier om emigration


SULASOLIN VARSINAIS-SUOMEN PIIRI R.Y. 4.000

Åbo / För arrangemangen av Nordklang 2016 i Åbo


SUOLAHTI-ÄÄNEKOSKEN POHJOLA-NORDEN RY 2.000

Framnäsin kansankorkeakoulu, Ruotsi / Kesällä 2015 järjestettävä ruotsinkielen kurssi


FT SUOMEN ATEENAN-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ 2.000

Ateena (Kreikka) / "Tragedia ajassa - ajaton tragedia" -näyttelyn järjestäminen Ateenassa


SUOMEN RAUHANLITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND 3.000

mest Finland , lite New York;USA / att göra aktuella kärnvapenfrågan kändare för finländare och delta i ickespridningsavtalskonferensen


SUOMEN SUKUHISTORIALLINEN YHDISTYS RY 5.000

Helsinki (osin etätyö verkkoaineiston johdosta) / Tuomiokirjatietokannan koostaminen kihlakunnan pöytäkirjoissa 1620-1809 esiintyneistä henkilöistä


SVENSKA HÖRSELFÖRBUNDET RF I SAMARBETE MED SAMARBETSFÖRBUNDET KRING FUNKTIONSHINDER RF 6.000

Södra Finland och Åland

Utbildningsserie i påverkansarbete för finlandssvenska funktionshinderorganisationer.


SVENSKA STUDERANDES INTRESSEFÖRENING R.F. 5.000

Finland / För verksamheten 2015, i synnerhet Studentbladet


SVENSKA ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSFÖRBUND SÖR RF 1.000

Österbotten / Utbildning av frivilliga brandkårsungdomsledare i Österbotten


SVENSKA ÖSTERBOTTENS UNGDOMSFÖRBUND (SÖU) R.F. 3.000

Österbotten / Analys av ungdomsenkäten i de österbottniska högstadierna


SYMBIOOSI RY 3.500

Helsinki / Biologista tiedettä sekä tieteenfilosofiaa popularisoiva avoin seminaari


SILJA TALVI 3.000

Hämeenlinnan vankila ja Vanajan avovankila 

Vapauden askeleet: Suomalaisten naisvankien runoja ja luovia kirjoituksia


TEATER TAIMINE 4.000

Hela Svenskfinland / För att producera den nyskrivna turnéföreställningen Apollo 21 om mediefostran för lågstadieskolor.


TEKNIIKAN MUSEON SÄÄTIÖ 4.000

Tekniikan museon tulevaa Tekniikan maa -päänäyttelyä täydentävä tieteellinen julkaisu


HANNA MARIA TIIRINKI 5.000

Oulun Yliopisto / Tarkoituksena on tarkastella ja ymmärtää terveydenhuollon mekanismeja asiakkuuden näkökulmasta.


TOMI TUULIRANTA 1.500

Tikkakoski/Vantaa / Mannerheim-ristillä palkituiden lentäjien henkilökuvan uudelleen kuvantaminen nykyaikaisin keinoin.


TYÖRYHMÄ SAARINEN & PATOKALLIO 2.000

Helsinki / Hizbollahin historiaa käsittelevän teoksen tuottaminen


ANNA SOFIA URRILA 3.000

Helsinki / Lasten kuvatietokirja Matka unimaailmaan


VANTAAN ICEHEARTS RY 2.000

Vantaa, 4 joukkuetta / Iceheartsin ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö


VIRTAA MUSIIKISTA RY 4.000

Pienimuotoisia klassisen musiikin konsertteja erilaisissa vanhusten hoitolaitoksissa


FM PEKKA VIRTANEN 3.000

Helsinki ja osittain Pietarsaari / Frans Lejon: Näyttely kuurosokeudesta


VOLSHEMMETS GARANTIFÖRENING 1.000

Volshemmet i Kyrkslätt / Projekt "Kultur för minnessjuka"


VÄESTÖLIITTO RY 6.000

Nettisivusto ammattilaisille 0-6-vuotiaiden seksuaalikasvatuksesta 


VÄSTNYLÄNDSKA KULTURSAMFUNDET R.F. 2.000

Raseborg / För Barnens och de ungas bokkalas BUK


VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 5.000

Karis / Språkkurser i finska och svenska för ungdomar i åldern 13-16 år.


WAU RY 5.000

Avoimeen ja maksuttomaan matalankynnyksen liikunnalliseen harrastustoimintaan


OSCAR WINBERG 1.200

Helsingfors / Poddradio som populariserar forskning kring presidentvalet i USA 2016


YEAP, YOUNG ERASMUS+ AMBASSADORS OF PEACE 1.500

Alskat, Vasa / För ungdomsutbyte om trosinriktningar och tolerans


YRKESHÖGSKOLAN ARCADA 5.000

Arcada och HNS barnklinik / För att skapa barnvänliga, lekfulla och motiverande sjukhusredskap för långtidssjuka barn


YRKESHÖGSKOLAN NOVIA 5.000

Österbotten / För ökat medvetande om österbottniska äldres upplevda livsmiljö för att stöda fortsatt hemmaboende


MIA ÅKERFELT 3.000

Åbo och Vasa / Bok om sommarstugearkitekturens historia i Vasa skärgård


MINNA ÖSTERMAN 2.000

Järvenpää, Kartanon koulu / Koulun valmistava luokka: tutustuminen Suomen kieleen ja kulttuuriin sekä  koulujärjestelmään.


ÖVERMARK PENSIONÄRSFÖRENING R.F 500

Närpes / Flyttbar högtalaranläggning att användas vid våra månatliga sammankomster
Yhteensä 152 apurahaa     451.980 €


sekä Punaiselle Ristille         100.000 €

                                                                                             ========


                                                                                             551.980 €