Mirjam Kalland, puheenjohtaja


Mirjam Kalland on Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen professori. Hän toimii kasvatustieteen professorina sekä sosiaalityön ja perhetutkimuksen dosenttina Helsingin yliopistossa ja Sibelius-Akatemian musiikkipedagogian dosenttina. Hän tutkii vanhemmuutta ja vanhemmuuden tukea sekä sitä, miten lasten sosioemotionaalista kehitystä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Hän on valmistunut myös lasten psykoterapeutiksi ja on aktiivinen kirjoittaja ja luennoitsija. Mirjam Kalland on Mannerheimin lastensuojeluliiton puheenjohtaja.