Kulttuuripalkinto Kompassiruusu 2023 myönnetään yhdistykselle Suoma Sámi Nuorat – Suomen Saamelaisnuoret ry työstä nuorten saamelaisten
kulttuuri-identiteetin ja kielen hyväksi

Suoma Sámi Nuorat – Suomen Saamelaisnuoret ry (SSN) saa Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahaston myöntämän kulttuuripalkinnon Kompassiruusu 2023 työstä nuorten saamelaisten kulttuuri-identiteetin ja kielen hyväksi.

Suomen saamelaisnuoret ry on vuonna 1991 perustettu yhdistys, joka toimii valtakunnallisesti tukeakseen nuorten saamelaisten kulttuuri-identiteettiä ja kieltä. Yhdistys valvoo nuorten saamelaisten oikeuksia perustuslain takaamien saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteuttamiseksi.

Viime vuosina, kun saamelaisten oikeudet ovat olleet julkisuudessa muun muassa kiistellyn saamelaiskäräjälain uudistuksen myötä, yhdistys on aktiivisesti edistänyt lakiuudistusta, jossa kunnioitettaisiin alkuperäiskansa saamelaisten kulttuuriautonomiaa. Aikana jolloin moni nuori saamelainen on vaarassa menettää kielensä ja kulttuurisen identiteettinsä yhdistyksellä on ollut tärkeä asema nuorten tukena.

Omasta kielestä ja kulttuurista tulee voida tuntea iloa ja ylpeyttä

- Kompassiruusu-palkinnolla Otto A. Malmin lahjoitusrahasto haluaa osoittaa arvostuksensa ja tukensa Suomen Saamelaisnuoret ry:lle. Toivomme, että yhdistys voi hankkeillaan, yhteisellä toiminnallaan ja näkyvyydellään vahvistaa saamen kielten asemaa, jotta nuoret saamelaiset voivat tuntea iloa ja ylpeyttä omasta kielestään ja kulttuuristaan, toteaa professori Mirjam Kalland, joka toimii Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahaston hallituksen puheenjohtaja.

Kulttuuripalkinto Kompassiruusu myönnetään henkilölle, järjestölle tai verkostolle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt kansansivistystä, korkeampaa opetusta, tutkimusta tai yleistä hyvää. Palkinto on 30 000 euroa.

Kompassiruusu myönnetään joka toinen vuosi Oton-päivänä (17.4.) ja se on tähän mennessä myönnetty viisi kertaa. Vuonna 2021 palkinto myönnettiin dosentti Anna Hielm-Björkmanille hänen innovatiivisesta koronakoiratutkimuksestaan.