Myönnetyt apuahat

2013

Otto A. Malms donationsfond / Otto A. Malmin lahjoitusrahasto 2013 
Beviljade stipendier (för verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl) / 
Myönnetyt apurahat (kansansivistystä edistäviin sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin) 
AAVETAAJUUS-TYÖRYHMÄ (JYRKI PITKÄ, JUHA JYRKÄS) 3.000 
Helsinki 
Aavetaajuus-podcastin kehittämiseen ja tuottamiseen 
ABOA VETUS & ARS NOVA -MUSEO / MATTI KOIVURINNAN SÄÄTIÖ 5.000 
Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Turku 
Näyttely- ja julkaisuhanke Kirjain kerrallaan - lukemisen ja kirjoittamisen jäljet keskiajalla. 
EVA AHL-WARIS 1.600 
Helsingfors 
för förverkligande av historieverket och seminariet "Birgittinerna och Finland" år 2013. 
PIA MARIA AHLBÄCK 3.000 
Åbo 
För en pamflett och intervjubok om universitetets ställning i en tid av stark ekonomisk styrning. 
ANNIKIN TÄHTI RY 2.000 
Tampere 
2013 Annikin Runofestivaalin järjestäminen 
ARBETSGRUPP FÖR INTEGRERING GENOM KULTUR 5.000 
Kristinestad, Kilens Hembygdsgård, andra kulturella mötesplatser 
Traditionsevenemang i kulturmiljöer för att belysa och främja den finlandssvenska identiteten 
ARBETSGRUPP RAMSTEDT & RAMSTEDT 5.000 
Jakobstad och Nykarleby 
för att teckna serier baserade på Zacharias Topelius' sagor. 2 

ARBETSGRUPPEN "120 ÅR" 1.000 
Svenska Teatern i Helsingfors 
För att täcka kostnader för att producera en välgörenhetsgala & 40-årskonstnärsjubileum 1.12.2013. 
ARBETSGRUPPEN FÖR PROJEKTET KAJANALAND 2013 5.000 
Kajanaland 
för att finansiera ett kollektivt fotoprojekt dokumenterande det moderna finska nationallandskapet. 
ARBETSGRUPPEN MÄSTERKATTEN 2.500 
Pargas och hela Finland 
För att delfinansiera barnteaterprojektet Mästerkatten i stövlar 
ARCADA 5.000 
Helsingfors 
utveckla appar för inlärning av logiskt och abstrakt tänkande hos skolbarn med hjälp av pekplattor 
BLADHSKA GRAVEN, BENVIK 2.000 
Närpes 
För underhåll och restaurering av Peter Johan Bladhs gravkapell i Benvik, Närpes. 
FLICKOR 98-99 BOLLKLUBBEN 48 RF 1.000 
Vasa 
för verksamheten inom BK 48 rf, laget för flickor födda 1998-1999 - se motiveringar. 
BORGÅ FOLKAKADEMI 1.500 
Borgå 
För att ordna ett litteraturseminarium 2014 med anledning av Tove Janssons jubileumsår. 
BOTTNISKA VIKENS KULTURHISTORISKA TRÄBÅTSFÖRENING RF 5.000 
Karleby 
Anskaffning och underhåll av klassisk segeljakt fr 1936 i trä konstruerad av G Kyntzell. 3 

BIRGITTA BOUCHT 2.000 
Helsingfors. 
LättLäst bok för personer med lässvårigheter/utvecklingsstörning/minnessjukdomar. 
BRAGES PRESSARKIV 6.000 
arkivering av digitala material från finlandssvensk press och produktion av beskrivande metadata 
Serviceboende och hemvård för äldre CARL & CAROLINA 700 
Ordnande av rekreation samt kulturaktiviteter för svenska äldre på serviceboendet samt hemvården. 
CHILDREN CROSSING CULTURES RF 1.500 
Raseborg 
För föreningens mångkulturella verksamhet i form av barn-, musik- och andra evenemang 
CHRISTINE OCH GÖRAN SCHILDTS STIFTELSE 1.000 
Villa Schildt, Ekenäs 
För att delfinansiera ett kulturutbyte mellan barn i Ekenäs och barn i Siwa-oasen. 
CLUB RENATA RY 5.000 
Helsinki 
Innostavien merellisten kokemusten tarjoaminen tuen tarpeessa olevile nuorille kesällä 2013. 
DE SJUKAS VÄL I HUVUDSTADSREGIONEN RF 5.000 
I klientens hem 10 gånger. Personen får tio gånger rehabilitering 
För rehabilitering av hemmaboende svenskspråkiga klienter som får vård av en närstående 
DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I MELLERSTA NYLAND R.F. 4.000 
En IT-klubb och träffar vid högtider på Tian, samt personalens deltagande i seminarier 4 

JOHAN DONNER-AMNELL 5.000 
Stockholm och Vörå 
Författande av skönlitterärt verk på självbiografisk grund. 
DUVTEATERN/DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I MELLERSTA NYLAND 2.000 
Helsingfors 
DuvTeaterns verksamhet 2013-2014: Poesiprojektet och ett tillgänglighetsseminarium 2014 
EHRENSVÄRD-SEURA 2.000 
Suomenlinna 
Pedagogisen Suomenlinnan lastenkierroksen valsmitamiseen ja kuluihin vuodelle 2013 
EKENÄSSÄLLSKAPET R.F. 2.000 
Ekenäs 
delfinansiering för Bokkalaset i Ekenäs 3-6.10.2013. 
MICHEL EKMAN 3.000 
Helsingfors 
För att arbeta på en essäsamling om Bo Carpelans författarskap 
ELINA AHO-KUUSAMA, KONTRA-ALTTO - ILPO LASPAS, URUT 2.400 
Suomi 
Neljän Stabat Mater -duobarokkikonsertin kiertueen järjestäminen Pääsiäisen 2014 aikaan. 
ESITTÄVÄN TAITEEN YHDISTYS SOIVA RY/ VELLAMO 2.000 
Pohjanmaa 
Vellamo duon konserttisarja suomen- ja ruotsinkielisen Pohjanmaan vanhainkodeissa ja laitoksissa 
FINN JAKOBSTAD RF 3.000 
Jakobstad 
För högklassigt tvåspråkigt program under Jakobs Dagar i Jakobstad 21-28.7.2013. 5 

FLYKTINGVÄNNERNA R.F. 5.000 
Vörå kommun 
Stöd- och hjälparbete bland asylsökande och invandrare med speciella svårigheter 
JOHAN FORSSTEN 1.500 
Vasa 
Understöd för lärarbehörighetsstudier som komplettering till diplomingenjörsexamen. 
FORUM ARTIS RY 1.500 
Helsinki 
Taidekritiikkiseminaariin järjestäminen syksyllä 2013 
FÖRBUNDET FÖR LÄRARE I HISTORIA OCH SAMHÄLLSLÄRA 3.700 
Åbo, Helsingfors eller Tammerfors 
Samarbetsprojekt mellan lärare i historia och samhällslära och Yhteiskunnan historian huippuyksikkö 
FÖRENINGEN FÖR BEFRÄMJANDE AV BYGGNADSVÅRD R.F. 5.000 
Billnäs 
För en permanent byggnadsvårdsutställning i Billnäs bruk. Förverkligande åren 2013-2014. 
FÖRENINGEN GRANSKAREN R.F. 4.000 
Åbo 
För utgivning av Finsk Tidskrift, Nordens äldsta fortfarande utkommande tidskrift 
FÖRENINGEN LUCKAN R.F. 5.000 
Huvudstadsregionen 
För upprätthållandet av kulturverksamheterna under år 2013. 
GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING RF 1.500 
Gammelstadsvägen 3 
för renovering av plåttaket 6 

GARANTIFÖRENINGEN FÖR NYA ARGUS RF 4.000 
Helsingfors/Åbo 
För tryggandet av fortsatt utgivning av kultur- och samhällstidskriften Nya Argus. 
GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA 2.000 
Grankulla, Nairobi och Taita Hills, Kenya 
Samarbete mellan Gymnasiet Grankulla samskola, Kauniaisten Lukio och Canon Kituri School, Kenya 
HANGON MUSIIKKIJUHLAT RY, HANGÖ MUSIKDAGAR RF 2.000 
Hanko 
Hangon Musiikkijuhlien pääkonserttisarjan järjestäminen 2013 
HANGÖ TEATERTRÄFF R.F. 5.000 
Hangö 
Ragnarök affären, en Hangö musikal. Spektaklet spelas under Hangö Teaterträff och involverar lokala. 
CAMILLA HEIDENBERG AGBAZAHOU 2.000 
Åland, Helsingfors och Esbo. 
för utveckling av nytt undervisningsmaterial för piano. 
SUNE HELENIUS 3.000 
Raseborg 
för biblioteksdistribution av filmerna i serien Nyfiken på 
HELSINKIMISSIO RY - HELSINGFORSMISSION 2.000 
Helsingfors 
För att utveckla vår svenskspråkiga volontärverksamhet för ensamma seniorer år 2013 
KIRSI HIILAMO 2.000 
Helsinki 
Tietokirjan keski-ikäisten naisten samanaikaisesta roolista vanhempiensa ja lastensa hoivaajina 7 

HISTORIEÄMNET VID ÅBO AKADEMI 4.000 
Åbo och Nürnberg 
Studieresa till Nürnberg tillsammans med studenter 
SATU HOVI 3.000 
Pornainen 
Yrtit keskiajan puutarhassa - kirjan kirjoittaminen 
INGALILL IHRCKE 2.000 
Svenska och finska litteratursällskapets arkiv, Österbottens traditionsarkiv 
För boken Gårdens vilda traditionsbärare - våra vanligaste nyttoväxters kulturhistoria. 
IRTI HUUMEISTA RY - FRI FRÅN NARKOTIKA RF 5.000 
Koko Suomi 
Huumeiden käyttäjien läheisten ja toipuvien käyttäjien tukeminen. 
JAKOBSTADS MOTORMUSEUM R.F. 2.000 
Motormuseet 
För utställning av 110 år gamla elmotorer som hittats i Jakobstad 
JAKOBSTADS NEJDENS DÖVA RF - PIETARSAAREN KUUROT RY 2.000 
Jakobstad 
Anordnande av en social- och kulturell tillställning för finlandssvenska döva. 
JAKOBSTADSNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE R.F. 3.000 
Jakobstad 
För verksamheten samt för digitalisering av forskningsmaterial 
KARJALAN EVANKELINEN SEURA JAMILAHDEN KANSANOPISTO 5.000 
Hamina, Jamilahden kansanopisto 
Maahanmuuttajien (paperittomien) suomenkielen ja yhteiskuntaopin kurssia varten 8 


JUHA JANHUNEN 5.000 
Helsingfors Universitet, Museiverket, Nationalmuseum 
Projektet om Kai Donner som språkforskare,etnograf och fotograf (fotografiutgåva + utställning) 
JORDANIN LAAKSO, 20-VUOTTA RAUHANPROSESSIA 3.000 
Helsinki 
Tietokirja ja multimediateos Oslon rauhanprosessista, tapausesimerkkinä Jordanin laakson beduiinit. 
JUHA JÄRVELÄ JA MARJO VALLITTU 2.000 
Jyväskylä 
Komisario Palmun jäljillä -tietokirja 
KALEDONISTIT RY 2.000 
Helsingfors 
Understödet ansöks för att uppehålla Finlands äldsta studerande utbyte Kaledonistit ry. 
KAMMARKÖREN IDUN / FÖRENINGEN BRAGE 3.000 
För att genomföra konsertprojekt mars 2014 med två nordiska körklassiker för kör och orkester 
FM KARJALAN LIITTO RY 2.000 
Pori 
Naisten ja miesten satamat ja telakat -kesäjuhlaseminaari Porissa 14.6.2013 
KARLEBY STAD/KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM 4.000 
Köpenhamn och Fredericia, Danmark 
för lärarkårens studieresa till Danmark med temat "IT i undervisningen och studentskrivningarna". 
YVONNE KARSTEN 3.000 
lågstadieskolor i Nyland 
Berättelser för respektfull kommunikation - en berättarturné i skolor som berör temat mobbning 9 

KASNÄS BYALAG RF. 2.000 
Kasnäs 
För slutaförandet av arbetet med den sk. "Kasnäshistoriken" (främst layout samt grafisk arbeten). 
KINOPRODUCTION OY 2.000 
Nykarleby - Jakobstad 
För en tv-dokumentär om konstären Håkan Ahlnäs från Nykarleby som skall ha en stor utställning i maj 
KONSERTTIKESKUS RY 3.000 
Koulut ympäri Suomea 
Kalevala-aiheisten koulukonserttien kiertuekuluihin 2014 
KORSHOLMS VUXENINSTUTUT 5.000 
Korsholm vuxeninstitut 
Att skapa en arena för möten mellan människor med utvecklingsstörning och "normalstörda". 
MEERI KOUTANIEMI 3.000 
Suomi: Kotka, Lappeenranta, Kuusamo ja Helsinki 
Haen apurahaa naisten ympärileikkausta käsittelevän valokuvanäyttelyn järjestämiseen Suomessa. 
KRONOBY HEMBYGDSFÖRENING R.F. 3.000 
Kronoby Hembydsförenings museer 
för uppdatering och digitalisering av museisamlingar samt förbättring av informationen till besökare 
PROJEKT: JAKOBSTAD MUSIC & ARTS KULTURBYRÅN, STADEN JAKOBSTAD 3.000 
Jakobstad 
Jakobstad Music & Arts 
ska utveckla kulturarrangörer via gemensam kulturfestival och marknadsföring 10 

KULTURFÖRENINGEN KATRINA R.F. 5.000 
Mariehamn och den åländska landsbygden 
Katrina kammarmusik 2013, direktsändningar från Metropolitan m.fl. och operan Magnus-Maria 2013-14. 
KULTURHUSET KARELIA I EKENÄS R.F. 2.000 
Kulturhuset Karelia, Raseborg 
för att sätta upp en ny ungdomsmusikal i Raseborg i 60-tals stil 
KVINNOJOUREN KVINNOHUSFÖRENINGEN I JAKOBSTADSNEJDEN RF 2.000 
Jakobstad 
Utveckling av Kvinnojouren. Föreläsningar åt ungdomar i skolor. Synlighet och markandsföring. 
INTEK SERVICEENHET KÅRKULLA SAMKOMMUN 3.000 
Intek Serviceenhet 
Jubileumsfirande för klienter 
KÖKAR HEMBYGDSFÖRENING R.F. 3.000 
Kökar 
Musikundervisning i folkmusik för ungdomar och barn. 
LAMMINKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY 5.000 
Lieksa 
Laiturin rakentaminen, veneen ja pelastusrenkaiden hankkiminen uimarantaan. 
ULLA LAPPALAINEN 4.000 
Helsinki, kodissa sijaitseva työhuone 
AAMU-oppimateriaalisarjan konseptin jatkokehittäminen Internetin ohjelmasarjaksi 
LASTEN JA NUORTEN PUUTARHAYHDISTYS RY 5.000 
Palvelukoti Sofia 
Monen polven puutarhakaveritoiminta 11 

CHRISTER KAJ MIKAEL LINDHOLM 5.000 
Handelshögskolan vid Åbo Akademi / nationalekonomi 
Bokprojektet "Sanning och myt om ekonomi", en kritisk granskning av vedertagna ekonomiska sanningar. 
LYRAS STJÄRNOR/LYYRAN TÄHTIKUVIO & VEGA 3.000 
Kokkola-Kristiinankaupunki 
Kalevala på svenska koulukonsertit (20) Kokkola-Kristiinan kaupunki alueella - voi olla kaksikielinen 
MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO RY 5.000 
Helsinki 
Hyvä alku koulutielle -kampanja ensiluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. 
MANSKÖREN FRIHETSBRÖDERNA 1.000 
Lappfjärd 
Körweekend i Österbotten 
JUKKA O. MATTILA 4.000 

Hattula 
Veneilyyn ja merenkulkuun liittyvän teknisen osaamistiedon tallentaminen henkilöhistorian muodossa. 
MELLERSTA KYRKSLÄTTS UNGDOMS- OCH BYGDEFÖRENING R.F 5.000 
Hindersby, Kyrkslätt 
Förnyande av föreningshuset Ljunghedas plåttak. Etapp 2. 
MUSIKCAFÉ AFTER EIGHT 2.000 
Musikcafé After Eight 
För en ny satsning på litteraturevenemang vid Musikcafé After Eight i november. 
NANOQ R.F. 3.000 
Nanoq - arktiskt museum 
för verksamheten och utställningen Finländare på Grönland - Grönländare i Finland vid Nanoq museet. 12 

NORDSJÖ RASTIS FÖRÄLDRAFÖRENING R.F. 1.000 
Nordsjö lågstadieskola, Helsingfors 
Anskaffning av nya böcker till klasserna (åk 1-6) och skolbiblioteket. 
NOSTALGIA FILM / GEORG GROTENFELT 5.000 
Helsingfors 
Filmessä om målarbröderna von Wright 
NY TID 4.000 
Helsingfors 
för att uppmärksamma Ny Tids 70-årsjubileum med a) en bok, b) ett temanummer. 
NYKARLEBY 4H-FÖRENING R.F. 1.200 
Nykarleby kommun 
Sommarprojektet "I Topelius trädgård" vid Kuddnäs museum. 
SUVI HANNELE OLAVINEN 3.000 
Vahusten hoitolaitokset pääkaupunkiseudulla 
Runo- ja lauluesityskiertue hoitolaitoksissa 
PARGAS HEMBYGDSFÖRENING R.F. 3.000 
Pargas 
För att utarbeta museipedagogiskt program för skolorna i Pargas. 
PEDAGOGISKA FAKULTETEN VID ÅBO AKADEMI 3.000 
Åbo Akademi i Vasa 
För fortsatt utveckling av laborativ matematik för klasslärarstuderande 
PELASTAKAA LAPSET RY 5.000 
Oulu, Jyväskylä ja Helsinki 
Vertaisryhmätoiminta adoptoiduille ja sijaisperheissä asuville lapsille ja nuorille 
EVA PERSSON 1.200 
Åggelbys koloniträdgårdsområde 
För uteleksaker till Åggelbys Koloniträdgårds lekplats. 13 

ANNA-MAIJA PIRTTILÄ-BACKMAN 4.000 
Helsingin yliopisto 
Vankilateatteritoiminnan dokumentaatio ja kehittäminen 
PIXNE KAMRATFÖRENING R.F. 1.000 
Svenskfinland 
sponsorering av deltagaravgift för föreningens medl. pga ofta nedsatt betalningsförmåga. 327 medl. 
POJO UF'S FOLKDANSLAG 1.000 
Högåsa (Pojo hembygdsgård) 
Ansöker om stipendie för att kunna ha spelmän vid juniorernas och seniorernas folkdansövningar. 
PROJEKTET "SPRÅK ÖPPNAR DÖRRAR". FRANSKSTUDERANDE VID HELSINGE OCH MATTLIDENS GYMNASIUM 1.400 
Vanda, Esbo och Rennes 
Studerandeutbyte i ett tvåspråkigt (fr-eng) projekt mellan tre gymnasieskolor. 
PÖRKENÄS-SÄLLSKAPET R.F. 5.000 
Pörkenäs lägergård 
för renovering av alla ytor i logementet (byggt -78) samt förnyande av 48 sängar. 
TEIJO PÖYHÖNEN 3.000 
Palvelukeskukset ja yleiset kahvilat 
Sunnuntai-lava -projekti kahvilassa, jossa kaikenikäisillä on mahdollisuus esittää elävää musiikkia. 
HANNELE RABB 3.200 
Malax 
För att hålla en teckenspråkskurs på konstverkstaden Malakta i Malax hösten 2013-våren 2014, 24 ggr. 
PERTTI RANTA 4.000 
Helsingin yliopisto 
Suomalaisen kaupunkiekologian tutkimustulosten saattaminen suuren yleisön tietoisuuteen. 14 

ERIK SAANILA 3.000 
Skärgårdshavet och Pargas 
För fotografering av vrak och utställning på Forum Marinum hösten 2013. Ansöker om utförandet. 
SAGALUNDS MUSEISTIFTELSE 5.000 
Kimitoön 
För en kommunhistorik som ges ut över de f.d kommunerna Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd och Hitis. 
JOSEFIN SANDVIK 600 
Larsmo, Jakobstad 
Webbsida med information om träning som gravid till förmån för nejdens mödrarådgivningar 
SCENKONSTFÖRENINGEN SPEL RF/ DEN KLINGANDE GRODAN 2.500 
Vasa 
För att färdigställa en turnerande dockteaterpjäs "Grodan Kling och den förunderliga främlingen" 
SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO AKADEMI 5.000 
Åbo 
För seminariet "Stor seger - litet nederlag? Perspekiv på sjöslaget vid Rilax 1714" (8.5.2014) 
SKÄRGÅRDSTEATERN ARBETSGRUPP 2013 1.000 
Nylands, Åbolands och Ålands skärgård 
Skärgårdsteaterns sommarturné 2013 med Dario Fos pjäs "Sjunde budet: Stjäl lite mindre" 
ULF SMEDBERG 3.000 
Nykarleby 
Till bok, se motivering för stipendieansökan. 
STEFAN LUNDBERG/LEIF WECKSTRÖM 3.000 
Frankrike, Finland 
Reportageresa genom Frankrikes floder och kanaler i Göran Schildts kölvatten. 15 

STEG FÖR STEG R.F. 1.000 
Svenskfinland 
Steg för Stegs verksamhet 2013. Personer med utvecklingsstörning bedriver själva intressebevakning. 
STIFTELSEN ASPEGRENS TRÄDGÅRD 5.000 
Rosenlund, Jakobstad 
För en Restaurering och renovering av Rosenlunds prästgård från 1798 i Jakobstad 
STIFTELSEN HEDVIG SOFIAHEMMET R.S. 4.000 
Djurgårdsvägen 11, 00530 Helsingfors 
Renovering och målning av de återstående fasad, start sommar 2013, delavsnitt eller helhet med stöd. 
SUOLAHTI-ÄÄNEKOSKI POHJOLA-NORDEN RY. 2.000 
Piteå : Framnäsin kansankorkeakoulu. 
Lukionuorten kesäkurssi 28.7-7.8.2013 
SUOMEN ICEHEARTS RY 3.000 
valtakunnallinen; Helsinki, Vantaa, Lahti, Espoo, Ulvila, Seinäjoki 
Haemme avustusta Icehearts-joukkueiden pienleirien ja yksilötoiminnan kuluihin. 
KULTURÖSTERBOTTEN SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SKN 4.000 
14 kommuner i Svenska Österbotten 
Projektet Kulturarvsresursen(2013-14) för att förstärka och utveckla lokalmuseernas kulturella profi 
JYRKI TAMMINEN 2.000 
Tampere 
Nukketeatterinäytelmän käsikirjoitus murrosikäisille katsojille Hannu Väisäsen Vanikan paloista 
TAMPEREEN VANHAN MUSIIKIN YSTÄVÄT RY 2.500 
Tampere 
'Valoa, ja varjoja' -vanhan musiikin konserttisarjan järjestämiseen Tampereella 27.10.-27.11.2013 16 

EERO TARASTI 5.000 
Imatran Kansainvälinen semiotiikan instituutti 
Kulttuuriperintöjen semiotiikka, Semiotics of Cultural Heritages, Remembering, Restoring, Renewing 
TEUVAN KALEVALAISET RY 2.000 
Teuva 
Perinneleiri käsitöiden ja kanteleensoiton parissa 
TURUN MIKAELINSEURAKUNNAN YSTÄVÄT RY 5.000 
Turku 
Maahanmuuttajaperheiden sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäiseminen, kotoutumisen tukeminen 
TYÖRYHMÄ BRUNILA JA RONKAINEN 7.000 
Eurooppa 
Eurokriisiä ja Euroopan nykytilaa käsittelevä tieto- ja reportaasikirja. 
TYÖRYHMÄ HAKALISTO SIPILÄ PEDERSEN 4.000 
Helsinki 
Utopian neljä elementtiä -dokumenttielokuvan ennakkotutkimukseen ja käsikirjoitukseen. 
TYÖRYHMÄ HELI PRUUKI JA MINNA TUOMINEN 4.000 
Suomi 
Lapsettomuus - Kriisi ja selviytyminen. Yleistajuisen tietokirjan tutkimustyö ja kirjoittaminen. 
UNGA SCENKOMPANIET 2.500 
Hela Finland med Vasa som bas 
För i skolor turnerande ungdomspjäsen "Gränsen" skriven av Suzanne Osten med premiär i november 2013 
UNGMARTHA RF 5.000 
Österbotten 
Dagsläger för barn med matlagning samt skolevenemang där vi främjar hållbar livsstil och välmående. 17 

VAASAN SIENIYHDISTYS RY 1.000 
Mustasaari, Lepikon leirikeskus, josta käsin retkeilyjä 
Valtakunnallinen sieniyhdistysten tapaaminen sieniharrastuksen ja sienivalistuksen edistämiseksi 
VANITATUM VANITAS 1.500 
Kouvola 
Lauluyhtye Vanitatum Vanitas hakee apurahaa vanhan musiikin levyn tekemiseen. 
HARRI VASANDER 5.000 
Helsingin yliopisto 
Eurooppalaisen rahkasammaloppaan julkaiseminen 
IIRIS VILJANEN 2.000 
Studios i Malmö och Stockholm 
Färdigställande av album samt 2 musikvideos med bandet Fylgia Calling(FIN/SWE). 
VIRTAA MUSIIKISTA RY 3.000 
eri laitokset 
Järjestää pienimuotoisia klassisen musiikin konsertteja erilaisissa vanhusten hoitolaitoksissa 
SINNA VIRTANEN 5.000 
Suomi/Englanti 
Pokkitaiteellisen projektin toteutus, jonka aihe on englantilainen paleontologi Mary Anning. 
VÄNÖ VÄNNER RF 2.000 
Åboland och Nyland 
En Liter av Ljus sommar aktion 2013 
VÄSTKUSTENS RÄDDNINGSHUNDAR RF 1.600 
Vasa och Lappo 
Fördjupande utbildning för räddningshundsföreningens larmberedskapsgrupp och myndighetssamarbete. 18 

VÄSTRA NYLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND R.F. 3.200 
Västra Nyland 
Stipendium ansöks för arrangerandet av jubileumsläger. 
WAU RY 2.500 
Valtakunnallinen 
WAU ry:n järjestämään lasten ja nuorten terveyttä sekä hyvinvointia edistävään toimintaan 
BITTE WESTERLUND 1.500 
Island, Norge, Danmark, Finland, Italien 
För nordiskt samarbete inom Slow Food-rörelsen 
LINDA WIKTORSSON-LÅNG 5.000 
Åbo, Åland, London och Israel/Palestina 
För en bok om antropologen och palestinakännaren Hilma Granqvist som levde mellan 1890 och 1972. 
ZACHARIASSKOLANS HEM OCH SKOLAFÖRENING R.F. 900 
Zacharias Topeliusskolan, specialklasserna 
a. Utrustning för vintersport 
b. Teaterrekvisita, avsedd för social träning 
ÖVERMARK HEMBYGDSFÖRENING R.F 1.000 
Utgivning av hembygdsbok. Red. Bjarne Smeds har redigerat J.Franzén dagbok 1864-68 som utges av oss 
ÖVERPURMO HEMBYGDSFÖRENING RF 2.000 
Kulturgården på Lassfolk i Pedersöre 
För att anordna ett populärvetenskapligt seminarium med temat "Folk och bildning" 
Sammanlagt 142 stipendier, 438.700 euro / Yhteensä 142 apurahaa, 438.700 euroa