Anna Rotkirch, varapuheenjohtaja


Anna Rotkirch on Väestöliiton väestöntutkimuslaitoksen tutkimusprofessori ja johtaja. Hän tutkii tällä hetkellä syntyvyyttä, parinmuodostusta sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja ystävyyttä, sekä johtaa ikääntyneiden parinmuodostusta koskevaa akatemiahanketta. Vuosina 2020–2021 Rotkirch tekee väestöpoliittista selvitystä Valtioneuvoston kanslialle. Anna Rotkirch on Helsingin yliopiston dosentti ja vaikuttaa myös kirjailijana ja kolumnistina.