Ennätykselliset tutkimusapurahat Malmin säätiöltä - Tekoälytrendi näkyy myös humanistisessa tutkimuksessa

Otto A. Malmin säätiö myönsi tänä vuonna ennätykselliset 952 000 euroa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen. Myös hakemusten määrä oli säätiöllä suurempi kuin koskaan, yli 1200 kappaletta.

  • Hakemukset olivat yleisesti ottaen laadukkaita, sanoo säätiön puheenjohtaja, professori Mirjam Kalland.
  • Saimme monia innovatiivisia hakemuksia tohtoriopiskelijoilta ja vastaväitelleiltä tutkijoilta. Tämä lupaa hyvää Suomen akateemiselle jälkikasvulle.

Säätiö jakaa joka toinen vuosi varoja tieteelliseen tutkimukseen, pääasiassa kuuden kuukauden työskentelyapurahoina.

Kalland huomauttaa, että yksityiset rahastot täyttävät tärkeän tehtävän monilla tieteenaloilla, joilla työolot epävarmat erityisesti nuoremmille tutkijoille.

  • Voimme mahdollistaa pienimuotoista ja kokeellista tutkimusta. Meidän on mahdollista tarjota siemenrahaa jännittäville uusille ideoille. Näistä voi kehittyä laadukkaita ja laajempia tutkimushankkeita, jotka saavat rahoitusta esimerkiksi Suomen Akatemialta.

Tänä vuonna säätiö myöntää apurahoja 130 eri hankkeelle. Tieteenalojen kirjo on suuri. Moninaisuudessa on kuitenkin havaittavissa joitakin suuntauksia.

  • On mielenkiintoista nähdä, miten erityisesti tohtoriopiskelijoiden tutkimusideat heijastavat yhteiskunnan muutoksia, Kalland sanoo.
  • Tämän vuoden hakemuksissa oli useita hankkeita, joissa humanistit käyttävät nyt myös tekoälyyn perustuvia menetelmiä. Toinen trendi on maahanmuuttoa, monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevat tutkimushankkeet.

Otto A. Malmin säätiön hallitus päätti vuosikokouksessaan lisäksi lahjoittaa 50 000 euroa Punaiselle Ristille Gazan hädänalaisten auttamiseksi.

----

Lisätietoja antaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Mirjam Kalland, puh. 050 448222, sähköposti mirjam.kalland@helsinki.fi.