Thomas Wilhelmsson


Siviili- ja kauppaoikeuden professori Thomas Wilhelmsson on Helsingin yliopiston entinen kansleri ja rehtori. Viime aikoina hän on keskittynyt oikeusteoreettisiin kysymyksiin sekä eurooppaoikeuteen ja kuluttajaoikeudellisiin kysymyksiin. Thomas Wilhelmsson on Helsingin yliopiston oikeustieteen tohtori sekä Uppsalan, Oslon ja Tarton yliopistojen kunniatohtori.